הנחיות להנגשת תכנים באינטרנט

רבים אינם מקשרים את המושג "מוגבלות" לשימוש במחשב וגלישה באינטרנט.

ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט מגדירות את האופן שבו יש ליצור תכני אינטרנט, כך שיהיו נגישים יותר לאנשים עם מוגבלות.

נגישות כרוכה בקשת רחבה של מוגבלויות, בכלל זה מוגבלויות ראייה, שמיעה, מוגבלויות גופניות, לקויות דיבור, לקויות קוגניטיביות, מוגבלויות שפה, ליקויי למידה ומוגבלויות נירולוגיות.

חלק מהההנחיות נועדו גם לשפר את השימושיות של אתרי האינטרנט לאנשים מבוגרים שיכולותיהם משתנות עקב הזדקנות, ולעתים קרובות הן משפרות את השימושיות של האתרים באופן כללי.

page transitions