הנחיות נגישות

הנחיות הנגישות נחלקות לשתי קבוצות עיקריות : הנחיות לתוכנת קורא מסך והנחיות כלליות

עיוורים משתמשים בקורא מסך (screen reader) לקריאת תוכן הדף.

תוכנת קורא המסך מנתחת את תוכן הדף ומעבירה למנוע הדיבור את התוכן ומידע נוסף המסייע להבין אותו

השימוש בקורא מסך אינו טריויאלי ואדם רואה יתקשה מאד לפענח את רצף המילים הנקראות.

page transitions