shaula haitner logo

שאולה הייטנר. דואל: shaula@shaula.co.il

ברוכים הבאים לאתר שלי. קיבצתי כאן כמה אתרים שזו הגירסה השלישית שלהם, האתר המשוחזר של קריית אונו, הוספתי רשמי מסע לקניה, מצגת על זכויות יוצרים, הרצאה על נגישות אתרים, את ה- Tutorials שאיתם לימדתי בשנקר, פרוייקט פיקיוויקי, וקצת אודותי.

נגישות
הרצאה בכנס באוניברסיטה הפתוחה על נגישות טפסים באינטרנט
Tutorial
אוסף מצגות המהוות בסיס להרצאותי. סוג רשיון : CC BY SA
מסע לקניה
הטיול לקניה מספר על הארץ המיוחדת שפגשנו, על שמורות הטבע ועל האנשים
פיקיוויקי - אלבום התמונות של ישראל
פיקיוויקי הוא אלבום תמונות שיתופי של תמונות חופשיות לשימוש. האלבום מכיל 50,000 תמונות היסטורית ועכשוויות של ישראל.
קרית אונו 1997
קריית אונו - ישוב כפרי מלא חן בשנת 1997. האתר הראשון שבניתי.
זכויות יוצרים
מה הם זכויות יוצרים בדגש על תמונות.
צילום: ורד עבוד מתוך אתר פיקיוויקי
Nextec
Nextec Technologies is a high-tech company specializing in 3D non-contact high precision, high speed, laser scanning, measurement and geometry inspection.
מנהלת אפר הפחם
מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות.