shaula haitner logo

שאולה הייטנר. דואל: shaula@shaula.co.il

בשוליים

זכויות יוצרים בתמונות

עד שנת 2007 שלט בארץ החוק המנדטורי שחוקק בשנת 1911 ולפיו כל תמונה שצולמה לפני 50 שנה משוחררת לרשות הציבור (public domain) וכל אחד יכול לעשות בה כרצונו.

בשנת 2007 שונה החוק ולשונו כדלהלן: "זכות יוצרים ביצירה תהא למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנים לאחר מותו, בכפוף להוראות חוק זכויות היוצרים התשס"ח–2007."
החוק הוא דרקוני ולא סביר, חוקק בהשפעת חברות המדיה האמריקאיות ולדעתי יעבור עוד שינויים.

יש אתרים בארץ ובעולם שהעלאת תמונות אליהם דורשת הצהרה מהצלם שהוא מוותר על זכויות היוצרים שלו ברמה זו או אחרת. רוב צלמי התמונות שאינם מקצועיים לא מודעים למגבלה זו ולמעשה התמונה שעלתה בפייסבוק או בפליקר או באתרים דומים איננה ניתנת לשימוש חוזר.

כדי לאפשר גמישות בויתור על זכויות יוצרים בצורה מלאה או חלקית הוקם אירגון בשם Creative Commons שקבע כמה רמות של הגנה החל בשימוש חופשי תוך מתן קרדיט ליוצר, שימוש חפשי תוך מתן קרדיט אבל לא למטרה מסחרית וכו'.
אתר עולמי שמאפשר שימוש חוזר בתמונות הוא Wikimedia Commons ובישראל פיקיוויקי שהתמונות שלו מאוחסנות ב- wikicommons אך באמצעותו ניתן להעלות ולחפש תמונות עם מימשק ידידותי בשפה העברית.

כדי לאפשר שימוש בחומרים ממשלתיים חוקק תיקון בשנת 2012 שאומר כדלהלן:
"בנוסף להחלטת הממשלה מס' 3199 מיום 8.5.2011 ובמטרה לעודד את הציבור הרחב להיחשף לתצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למדינה, ואשר מצויים באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה, במגמה לאפשר לציבור הרחב לעשות שימוש בתצלומים אלה, ומתוך הכרה בכך שלתצלומים ערך היסטורי, ערכי, הסברתי וחינוכי רב, הוחלט.... "
התיקון חוקק כדי לאפשר למערכת ההסברה הישראלית להשתמש בתמונות של דובר צה"ל דבר שהיה אסור עד אותה תקופה.

ומילה אחרונה על המושג "שימוש הוגן" . לפי נוסח החוק: סעיף 19 א' לחוק זכויות היוצרים (2007): (א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

למרות שכאמור, תמונות שצולמו עד 2008 עוברות לרשות הכלל 50 שנה אחרי צילום התמונה, רוב האירגונים הציבוריים בישראל, גם כאלה שברשותם מאות אלפי תמונות ( קרן קיימת וכו), מתייחסים לתמונות כאל נכס פרטי שלהם. מגדיל לעשות יד בן צבי שמפרסם תמונות ישנות ומוסיף להם חותמת (ראה תמונה ישנה של כיכר ציון ).

אני מצטטת מתוך המאמר בעיתון בהארץ שכותרו :
"על רקע הביקורת, נמשך מבצע שחרור אלפי התמונות מימיה הראשונים של המדינה"

היועץ המשפטי של ויקימדיה, עורך הדין יהונתן קלינגר, הסביר את חוקי המשחק. לפי חוק זכויות היוצרים הישראלי, כל צילום שצולם לפני 2008 - אז שונה החוק - משוחרר מזכויות יוצרים במלאת 50 שנה למועד הצילום. במילים אחרות, נכון להיום, מדובר בכל צילום עד 1968.
קלינגר דוחה את הטענות של ארכיונאים, שנשמעו בימים האחרונים, לפיהן מבצע שחרור התמונות של ויקימדיה הוא "גניבה", והמעשה עלול לפגוע בזכויות היוצרים של חלק מהצילומים. "כשזכות היוצרים פגה, כולנו יכולים להשתמש בצילום, בדיוק כמו שכולנו יכולים לצטט שירים של ביאליק וטשרניחובסקי או לנגן את מוצרט ובאך", הסביר.

לקריאה נוספת בנושא זכויות יוצרים ראה מצגת.