האתר החדש - 2016

את שיחזור החומרים ביצעתי בעזרת האתר www.archive.org
התאריך שממנו לקחתי את החומרים : 31 ינואר 1998

האתר שרד במתכונתו הראשונית עד מרץ 2005.

האתר היה חדשני לזמנו ובין הראשונים מקרב הערים והרשויות המקומיות. היו בו שני יישומים אינטראקטביים שלא ניתנים לשיחזור : מפה אינטראקטיבית של רחובות ומערכת לעיצוב דפי הודעות.

באותה תקופה עבדנו עם מסכים 640 על 480 ולכן יצרתי מסגרת בגודל זו כדי לשמר את התחושה המקורית. השינוי היחידי ביחס לעיצוב המקורי היה תפריט המשנה שבמקום להופיע בתחתית הדף מוקם למטה מחוץ למסגרת האתר. שינוי מזערי נוסף הוא לפתוח את הודעות גל גפן בדף האינדקס עצמו במקום בדף חדש.

הקושי בשיחזור האתר נבע מהעובדה שהשתמשנו בעברית ויזואלית. היינו כותבים את הטקסט במעבד תמליל, הופכים אותו ואז שמים אותו בתוך דף ה HTML. השורות היו חייבות להיות קצרות כי שבירת שורה הייתה מתבצעת בדומה לטקסט אנגלי, והרישא הייתה גולשת שורה, מתחת להמשכה ( אתם לא רוצים לדעת)

לצורך ההסבה השתמשתי בטכניקות הבאות:

שאולה הייטנר
יוני 2016