tzofa
אני זוכרת שבטיול האחרון שלי עם הצופים נפגשנו עם חבר'ה ממקומות אחרים והחלפנו חוויות, "מאיפה אתם בארץ"?, "מה עושים שם"?, "איך זה לגור שם"?, שאלות כאלה. כשאמרנו "אנחנו מקרית אונו" כולם אמרו "אה כן?, אחלה". וזה נעים לדעת ולהרגיש שקודם כל קרית אונו זה שם שאומר משהוא לאנשים מבחוץ ועוד יותר נעים לדעת שזה אומר דברים טובים. אני גרה כאן ואני יודעת. למה שלא תבואו איתי לביקור ?

נילי