תקן ישראלי ת"י 5568
קוים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט


שאולה הייטנר
איגוד האינטרנט הישראלי
סרטונים : אילנה בניש, נגישות ישראל

page transitions